Produkt

Transformativt Bibliotek

Teknologier

Funktioner

Automatisk transformering af rum

Digital formidling

Målrettet og fleksibelt system

KrimiBørn 0-6 årBørn 6-12 årFilmAvislæsning, belysningTransformativt Bibliotek aktiveres bl.a. i den selvbetjente/åbne bibliotekstid.

Transformativt Bibliotek

Transformativt Bibliotek er den helt rette løsning til jer, der via en digital og automatiseret vej ønsker at gøre jeres biblioteket endnu mere relevant for jeres besøgende.

Tænk, hvis biblioteket helt automatisk kunne tilpasse sig brugernes ønsker og behov... Det er faktisk realiteten med løsningen: Transformativt Bibliotek.

En større brugeroplevelse ved besøg på biblioteket
Det transformative bibliotek identificerer de brugergrupper, der er i biblioteksrummet og transformerer rummet, så det er målrettet dem, der er på biblioteket lige nu.

Brugergruppen identificeres ved at opsamle data om brugerne, fx når de lukker sig ind på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, når de bruger selvbetjeningsautomaterne til aflevering og lån af bøger, og når de færdes i bestemte zoner på biblioteket, der er udstyret med bevægelsescensorer.
Disse data bearbejdes, og resultatet bruges til digitalt at aktivere forskellige "modes" på biblioteket. "Modes" skal forstås som et tema eller emne, som vælges ud fra ovenstående input. De forskellige modes kan igangsætte fx musikafspilning, annoncering over højtalere, belysningsændringer og præsentationer på storskærme fx anbefalinger fra bibliotek, filmafspilning m.m.

Ved hjælp af Transformativt Biblioktek har bibliotekerne mulighed for at kunne tilbyde en mere målrettet og herved både bedre og skarpere formidling til brugerne - ikke mindst på de ubemandede filialer.

Målrettet formidling på det åbne bibliotek
På Randers Bibliotek Syd. Toftebjerg - Them Bibliotek og Medborgerhus og på Viborg Hovedbibliotek er løsningen allerede kørende.

Her indsamles der data om køn, alder, præferencer for genre og aktuel interesse.
På baggrund af de data beregner systemet, hvilket scenarie/mode, der skal aktiveres.

Hvis for eksempel dataen indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende på biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig til relevant info for den gruppe, der kan afspilles musik på børnebiblioteket og over højtalerne kan der annonceres et børnearrangement. 

På de to biblioteker kan der aktiveres forskellige modes som fx: Børn 0-6 år, Børn 6-12 år, Nyheder, Krimi, Tidsskrifter, Skønlitteratur, film, Rejser/Mad m.fl.

Hvert mode består af målrettet formidling, der giver brugeren inspiration og præsenterer nye muligheder.

Med det Transformative Bibliotek opnår biblioteket en langt bedre brugeroplevelse for bibliotekets brugere vha. digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne. At omsætte real-time brugertilstedeværelse til brugermålrettet formidling er et helt nyt tiltag indenfor biblioteksverdenen.

Systemet er fuldt skalerbart i forhold til hvilke data, der skal identificere brugergrupperne, samt hvilke forandringer der skal foregå. Her er det faktisk kun fantasien (og teknikken) der sætter grænser. 

Systemet er målrettet både mindre biblioteker med mange selvbetjente åbningstimer og store hovedbiblioteker med flere bemandede timer.

Transformativt Bibliotek - et udviklingsprojekt 

Transformativt Bibliotek startede som et udviklingsprojekt i 2015 i et samarbejde mellem Randers Bibliotek, Silkeborg Bibliotek, Viborg Bibliotekerne og Cordura med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen. I 2016 blev konceptet videreudviklet og blev en integreret del af Corduras TouchWall løsning.

Læs mere om  projektets hjemmeside på  http://www.transformativtbibliotek.dk.

Foto: Randers Bibliotek