Sted

Randers Kunstmuseum,
Ribe Kunstmuseum,
Fuglsang Kunstmuseum,
HEART i Herning

Projekt

Vilhelm Kyhn & det danske landskab

År

2012

Teknologier

iLand, TouchWall, iPads, Android & iOS

iLandiLandDen store åbning på Randers kunstmuseumTouchWallTouchWalliLand

Vilhelm Kyhn & det danske landskab

Cordura har i samarbejde med Randers, Ribe, Fuglsang Kunstmuseum og HEART udviklet et omfangsrigt digitalt formidlingsprojekt til kunstudstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab.

I et samarbejde mellem de fire kunstmuseer er den største udstilling om kunstneren Vilhelm Kyhn, siden 1919, udarbejdet. Udstillingen, der udover at vise mere end 70 af Kyhns malerier, indeholder en omfangsrig digital formidlingsdel mitLANDskab - udarbejdet af Cordura.

Om udstillingen
På udstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab formidles Vilhelm Kyhns (1819-1903) liv og værker ved hjælp af traditionelle og digitale platforme. Det digitale formidlingsprojekt mitLANDskab består af TouchWalls, iLands, app'en Kyhns Danmark, hjemmesiden vilhelmkyhn.dk og et tablet- og webbaseret undervisningsforløb til folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Udstillingen, der er den største retrospektive udstilling af Kyhns værker siden en mindeudstilling i 1919, er resultat af et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og de fire kunstmuseer og realiseret med støtte fra Nordea Fonden. Udstillingen ledsages af en større forskningsbaseret publikation om Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri.

Udstillingen vil på skift blive vist på alle fire kunstmuseer - som en vandreudstilling - og løber fra august 2012 til januar 2014.

Fokus på digital formidling og brugerinddragelse
Et væsentligt mål for udstillingen har været fokus på digital formidling og brugerinddragelse. Det kommer bl.a. til udtryk i de digitale platforme, som Cordura står bag. Her kan brugerne surfe og lege sig til viden om Kyhn og aktivt involvere sig i og interagere med udstillingen og bidrage til debatten mitLANDskab om danskernes nationalfølelse og forhold til den danske kulturarv anno 2012.

Med de digitale platforme inddrages forskellige niveauer af formidlings- og læringsformer og viden, og Kyhns værker og hans tid gøres tilgængelig for alle aldersgrupper på en ny og aktuel måde.

Formidlingen er udviklet af Cordura i samarbejde med Lise Jeppesen og Christina Rauh Øxbøll, Randers Kunstmuseum, Anja Lemcke Stær, HEART samt Marie Laulund og Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum.

Læs mere om de enkelte installationer nedenfor.

TouchWall
To store TouchWalls er integreret i udstillingens digitale del. I TouchWall'en kan brugeren gå på opdagelse i Kyhns værker, fordybe sig i kunstneren og tiden omkring ved at dykke ned i historiske tidslinjer og surfe i information om Kyhn og det danske landskab.

TouchWallen indeholder dels en tidslinje over Kyhns værker, og én der illustrerer tiden Kyhn levede i - Danmark og Europa 1819-1903. Her kan den besøgende trække sig frem og tilbage i tiden og læse uddybende artikler om værkerne og Kyhns historie.
Derudover indeholder TouchWall'en siden Hvem var Vilhelm Kyhn, hvor brugeren kan læse uddybende artikler om kunstneren, høre citater fra hans breve og kunstkritik og se filmen om Kyhns liv og værk.
TouchWall'en indeholder også et historisk kort over Kyhns Danmark, hvor brugeren har mulighed for at navigere rundt i de mange egne af Danmark, hvor Kyhn har malet motiver af landskabet.

Slutteligt indeholder TouchWall'en temaet mitLANDskab - et specialudviklet debattema til udstillingen. Temaet forankrer Kyhns værker og hele udstillingen i forhold til i dag. Temaet er udformet som et digitalt forum, hvor brugerne kan komme til orde med deres relationer, reaktioner og bud på hvad nationalfølelse, dansk identitet m.m. betyder for dem i dag.
Under hvert enkelt værk og artikel i TouchWall'en, har brugerne således mulighed for at kommentere og debattere værker, artikler, indhold osv.
Brugeren kan også se tre korte film, hvor nutidsdanskere fra forskellige egne fortæller om deres syn på det danske landskab og nationalitet.
Den besøgende deltager i debatten ved at sende sit bidrag vha. en QR-kode, der scannes med en smartphone. Med debattemaet kommer målet om brugerinddragelse i særdeleshed til udtryk.

iLands: Kyhns Landskabsmaleri og Kyhns Jukebox
I udstillingen er der opstillet to iLand borde - Corduras interaktive borde. På bordene kan brugerne interagere med Kyhns værker og tilegne sig viden om hans arbejde med at komponere det ideale landskabsmaleri. Gennem leg får den besøgende indsigt i Kyhn kompositoriske overvejelser og arbejde med symbolik m.m.

På det ene iLand bord Kyhns Landskabsmaleri har brugeren mulighed for at arbejde og manipulere med Kyhns værk Fra egnen ved Himmelbjerget, 1882. Ved hjælp af iLand-brikker med indbyggede RFID-tags, kan brugeren tilføje og fjerne elementer fra det oprindelige maleri og udskifte med uoriginale elementer og nyere kulturelementer. Når brugeren har sammensat et motiv vha. brikkerne, vil iLand bordet afspille en lyd afhængig af om brugeren har formået at samle det korrekte Kyhn maleri.

På det andet iLand bord Kyhns Jukebox kan de besøgende sortere i Kyhns værker ud fra elementerne: årstid, geografi og vejr. Den besøgende får igennem mulighed for at iagttage, hvordan Kyhn har leget med de forskellige elementer i sin kunst.

App'en Kyhns Danmark
Med app'en Kyhns Danmark kan brugeren tage med Vilhelm Kyhn på tur i de egne af Danmark, hvor han malede.

På app'ens kort kan brugeren få overblik over de mange steder, hvor Kyhn malede. Og Ved at klikke på knappenålene, der er markeret vha. gps-koordinator på kortet, kan brugeren se og læse mere om de værker, Kyhn har malet i det valgte område. Via app'en kan brugeren således gå på jagt efter Kyhns motiver og opleve landskabet dengang som nu.

Brugeren kan også - med sin smartphone - dele kommentarer og fotografier til værkerne og artiklerne med andre i debatten mitLANDskab - det digitale forum i udstillingen, der er tilgængelig via udstillingens TouchWall. Brugeren kan således deltage i debatten om, hvad der definerer det danske landskab i dag og sende sine egne bud (billeder) til museerne.

Tablet undervisningsforløb
I det digitale projekt indgår desuden en undervisnings-app, som gør det muligt at flytte undervisningen ud i naturen eventuelt kombineret med de digitale stationer på museerne, hvor eleverne kan fordybe sig i Kyhns tid og malerier.

Formålet med undervisningsapp'en er at eleverne på legende og kreativ vis kan blive klogere på Kyhns landskabsmalerier.

Undervisningsforløbet er målrettet unge fra 15 til 23 år (7.-10. Klasse og ungdomsuddannelser), og er bygget op omkring tre moduler: et besøg på museet, en workshop ude i naturen udstyret med iPads samt en efterfølgende bearbejdning på skolen.

1. Modul - Besøg i særudstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab med museumsformidler er baseret på en omvisning med fokus på Vilhelm Kyhns kunst, Guldalderens landskabsmaleri og periodens begreb om national identitet. Her kan klassen også udforske udstillingens digitale formidlingsplatforme.

2. modul - Praktisk arbejde i naturen på tablet med museumsformidler er baseret på at eleverne med en iPad i hånden - og sammen med en museumsformidler - bevæger sig ud i naturen og arbejder analytisk og kreativt med digitale landskabsmalerier.
Cordura har speciallavet et billedproduktion og -redigeringsprogram til tabletten, som eleverne arbejder med. De tager udgangspunkt i deres egne fotografier af det danske landskab, og arbejder med bl.a. komposition, perspektiv og farve samt betydningsbærende symboler.

3. modul - Evaluering og afrunding på skole med klassens lærer er baseret på at læreren tilbage på skolen følger op på forløbet og diskuterer omvisning og det praktiske forløb. Forløbet afsluttes på www.vilhelmkyhn.dk, hvor eleverne giver hinanden kommentarer og point for deres digitale malerier. En øvelse, hvor eleverne skal reflektere over komposition, æstetik og nationale symboler. Det praktiske arbejde afsluttes med at portfolio printes.
 

Udstilligen kan ses:
Randers kunstmuseum
18. august 2012 - 6. januar 2013

Fuglsang Kunstmuseum
31. januar - 21. april 2013

Ribe Kunstmuseum
8. maj - 1. september 2013

HEART Herning Museum of Contemporary Art
21. september 2013 - 5. januar 2014